2558 TÜBİTAK Tayland Ulusal Bilim ve Teknoloji Kalkınma Ajansı (NSTDA) ile İkili İşbirliği Programı Çağrısı Açıldı!

07 Nisan 2019, Pazar 146

 

PROGRAM ADI

 

2558 TÜBİTAK Tayland Ulusal Bilim ve Teknoloji Kalkınma Ajansı (NSTDA) ile İkili İşbirliği Programı

HİBE SAĞLAYICI KURUM/ KAYNAK BİLGİSİ

 

TÜBİTAK

AMACI

TÜBİTAK ile Tayland Ulusal Bilim ve Teknoloji Kalkınma Ajansı (NSTDA) arasındaki işbirliği çerçevesinde Türk ve Taylandlı bilim insanları arasında ortak projeler desteklenmektir. TÜBİTAK-NSTDA işbirliği projelerine yurtdışı seyahat desteğinin yanısıra Türk tarafına talep edilmesi durumunda TÜBİTAK tarafından ayrıca araştırma desteği de verilebilmektedir.

BAŞVURU ŞARTLARI/

KİMLER YÜRÜTÜCÜ OLABİLİR/

KİMLER ORTAK/İŞTİRAKÇI/ARAŞTIRMACI OLABİLİR

Proje ekibinde yer alacak yürütücü, araştırmacı veya danışmanların;

  • Üniversite personeli olmaları durumunda, doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık derecesine sahip olmaları gerekmektedir. (Bu koşul eğitim ve araştırma hastanelerinde çalışanları da kapsamaktadır.)
  • Kamu kuruluşları veya özel kuruluşlarda çalışmaları durumunda, en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmaları yeterlidir.

Proje yürütücüsü, projeyi öneren kuruluşun kadrolu personeli olmak zorundadır.

TEMATİK ALANLAR

  • Gıda güvenliği
  • Biyoçeşitlilik
  • Nesnelerin İnterneti (IoT)

SON BAŞVURU TARİHİ

  7 Haziran 2019

PROJE BÜTÇESİ

720.000 TL

(Burs dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ve Kurum hissesi hariç)

PROJE SÜRESİ

36 ay

NASIL BAŞVURULUR

Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türk bilim insanlarının, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Taylandlı araştırma kuruluşunda çalışan araştırmacı(lar) ile proje ortağı olarak kendilerinin anlaşmaları gerekmektedir.

Çağrı kapsamında, Türkiye'deki proje ortaklarının TÜBİTAK'a, Taylandlı proje ortaklarının ise NSTDA’ya, ortak başvuru formu ile başvurmaları gerekmektedir. Tek taraflı başvurular kabul edilmemektedir.

TÜBİTAK ve NSTDA kendilerine iletilen proje önerilerini kendi iç prosedürlerine göre incelemekte ve değerlendirmektedir. Değerlendirme bilimsel yeterlilik esasına göre yapılmaktadır. Her iki kuruluş incelenen proje önerileri hakkındaki kararlarını birbirlerine bildirmekte, iki tarafça da uygun bulunan projeler desteklenmektedir.

Projeler bilim insanı ve bilgi değişimi yoluyla uygulanmaktadır. Bu nedenle, proje kapsamında karşılıklı talep edilen araştırmacı değişimi süre ve sayısının ayrıntılı ve gerekçeli olarak belirtilmesi gerekmektedir.

Başvurular https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/  adresinden yapılmaktadır.

DETAYLI BİLGİ/ REHBER

http://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/ikili-isbirligi-destekleri/2558/icerik-genel-bilgi