2591- TÜBİTAK- BIF Ortak Proje Çağrısı Açıldı!

04 Nisan 2019, Perşembe 116

                                   

PROGRAM ADI

 

2591- TÜBİTAK- BIF Ortak Proje Çağrısı

HİBE SAĞLAYICI KURUM/ KAYNAK BİLGİSİ

TÜBİTAK

AMACI

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Belarus İnovasyon Kurumu (Belarusian Innovative Foundation – BIF) arasında mevcut 14 Şubat 2018 tarihli İşbirliği Protokolü çerçevesinde akademik araştırma katkılarıyla ortak Ar-Ge ve yenilik projeleri desteklenecektir.

Her iki ülkeden en az bir sanayi kuruluşunun yer almasının zorunlu olduğu projelere, Türkiye tarafında sanayiye ek olarak akademik kurumlar da katılabilecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI/

KİMLER YÜRÜTÜCÜ OLABİLİR/

KİMLER ORTAK/İŞTİRAKÇI/ARAŞTIRMACI OLABİLİR

TÜBİTAK- BIF ortak çağrı kapsamında, sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan ve ticaret sicil belgesi olan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri (özel kuruluşlar) ve bu şirketlerle birlikte başvuruda bulunacak Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri, ilgili mevzuatında Ar-Ge yapmakla görevlendirilmiş kamu araştırma merkez ve enstitüleri, TÜBİTAK 1071- Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Arttırılmasına Yönelik Destek Programı hükümleri doğrultusunda desteklenecektir.

Proje ekibinde proje yürütücüsü, araştırmacı, danışman, yardımcı personel ve bursiyer görev alabilir. Proje ekibinde yer alacak kişilerin TÜBİTAK - Araştırmacı Bilgi Sistemine (ARBİS) kayıtlı olmaları ve kayıtlarının güncel olması gerekmektedir

SON BAŞVURU TARİHİ

31 Mayıs 2019

PROJE BÜTÇESİ

TÜBİTAK tarafından çağrıya Türkiye’den katılım sağlayacak ulusal paydaşlar için toplamda 3.600.000 TL (Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ve Kurum Hissesi hariç)

Proje başına en fazla 720.000 TL (Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ve Kurum Hissesi hariç) bütçe ayrılmıştır

DESTEK ORANI

• Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu araştırma merkez ve enstitüleri %100 destek oranı ile desteklenecektir.

 • Özel kuruluşlarda;

a) Büyük ölçekli kuruluşların bütçesinin %60'ı,

 b) KOBİ'lerin bütçesinin %75'i, olacak şekilde destek oranı uygulanır.

 • Proje bütçesi üst sınırı 720.000 TL (PTİ ve Kurum Hissesi hariç) olarak belirlenmiştir.

PROJE SÜRESİ

Proje süresi üst sınırı 24 aydır

NASIL BAŞVURULUR

2019 yılı çağrısı kapsamında TÜBİTAK’a yapılacak ulusal başvurular yalnızca elektronik imzayla yapılabilmektedir. Nitelikli elektronik sertifika kullanılarak yapılacak başvurular için, imza sürecinin belirtilen son tarihlerden önce tamamlanmış olması gerekmektedir. Nitelikli elektronik sertifika kullanılarak yapılan başvurularda proje ekibinde yer alan kişilerin ve tüm yürütücü/katılımcı kurum/kuruluş yetkililerinin Nitelikli elektronik sertifika (e-imza) sahibi olması gerekmektedir.

NES (Nitelikli Elektronik Sertifika) almak üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirilmiş Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcıları'na zamanında başvuru yapılması önem arz etmekte olup bu sürecin yürütülmesi tamamen proje yürütücülerinin sorumluluğundadır. Başvurular bireysel olabildiği gibi kurumsal da yapılabilmektedir. Buna istisna olarak Başbakanlık Genelgesi gereği Kamu Sertifikasyon Merkezi'ne yapılacak olan NES başvuruları yalnızca kamu kurumları tarafından kurumsal olarak yapılabilmektedir.

DETAYLI BİLGİ/ REHBER

http://tubitak.gov.tr/tr/duyuru/2591-tubitak-bif-ortak-proje-cagrisi