ERA-MIN3 ERA-NET Cofund Projesi 2021 Yılı Çağrısı

05 Şubat 2021, Cuma 174

“İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği ve Ham Maddeler Alanı” gibi alanların desteklenmesini ve endüstriyel alanda rekabet edilebilirliğini artırılmasını hedefleyen ERA-MIN3 projesi, Ufuk2020 Programının alt alanlarından birisidir.

Başvuru için son tarih: 01.04.2021

Detaylara ulaşmak için tıklayınız.