ERA-NET FOSC ve SUSFOOD2 Ortak Çağrısı Açıldı

20 Mayıs 2021, Perşembe 228

Bu çağrının ana temasını, gelecekteki gıda sistemlerini daha sürdürülebilir hale getirmek için iklim değişikliği, sistem şokları ve sınırlı doğal kaynaklara karşı çözümler bulunması oluşturmaktadır. Çağrı kapsamında desteklenecek araştırma projelerinin, sürdürülebilir gıda sistemlerinin oluşturulmasında kaynakları verimli kullanan, iklim etkilerine dirençli ve yenilikçi çözümler sunan projeler olması beklenmektedir. Desteklenecek projelerin; çok disiplinli veya disiplinler arası,  bir gıda sistemiyle bütünleşik ve farklı paydaşları bir araya getiren bir yapıda olması beklenmektedir.

-Projelerin aşağıdaki 2 ana başlık içerisinde yer alan konulardan bir veya daha fazlasına katkı sağlaması beklenmektedir. 

  1. Kaynak verimliliğini artırmaya ve atıkları azaltmaya odaklanarak gıda sistemlerinin sürdürülebilirliğini iyileştirmeye yönelik yenilikler
  2. Gıda sistemlerinin sistem şoklarına (çevresel, biyolojik, politik vb.) adaptasyonu ve dayanıklılık

Çağrı Takvimi:

  • Uluslararası proje önerilerinin Ortak Çağrı Sekretaryasına sunulması için son tarih: 16/08/2021 (15:00 CEST-Orta Avrupa Yaz Saati)
  • Ulusal ön başvurunun TÜBİTAK Proje Başvuru Sistemi (PBS) üzerinden onaylanması için son tarih: 23/08/2021 (17:30 TSİ)
  • Ulusal ön başvurunun TÜBİTAK PBS üzerinden elektronik olarak imzalanması için son tarih: 25/08/2021 (17:30 TSİ)
  • 02 Haziran 2021 tarihinde başvuru yapmayı planlayanlar için Uluslararası Çağrı Ofisi tarafından webinar düzenlenmesi planlanmaktadır. Bu nedenle ilgili Era-Net web sayfasının takip edilmesi oldukça önemlidir.

 

Detaylara ulaşmak için tıklayınız.