HORIZON 2020 ve Diğer Avrupa Komisyonu Fon Programlarında Hakem Olmak ve Projeleri Değerlendirmek İster Misiniz?

30 Eylül 2020, Çarşamba 17

Avrupa Komisyonuna yapılan proje başvuruları bağımsız uzmanlar/hakemler tarafından değerlendirilmektedir ve Avrupa Komisyonu, bağımsız ve tarafsız uzman havuzuna yeni uzmanlar aramaktadır.

Bu havuza katılmak için kendinize bir profil oluşturabilir ve yetkinliklerinizi sıralayabilirsiniz. Ardından, uzmanlığınıza uygun projelerin değerlendirme süreçlerinde yer almak üzere Avrupa Komisyonu sizi Hakem olarak atayabilir. Böylece Avrupa’nın en iyi oyuncuları hangi konularda, ne tarzda projeler yazıyor görebilir ve daha da ötesinde onları "siz" değerlendirebilirsiniz.

Hakemlik kaydını gerçekleştirmek için bireysel yeni başvurular, https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/work-as-an-expert adresinden ECAS hesabı açılarak yapılabilmektedir.

 

> Kayıt işlemi gerçekleştikten sonra Avrupa Komisyonu’nun internet sayfasındaki Katılımcı Portalı’nda yer alan “Experts” sekmesinden kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılarak hakemlik kaydı gerçekleştirilir.

> Hakemler seçildikten sonra kendilerine bilgi verilir ve kontrat imzalanır. Değerlendirmesi istenen proje sayısı 20'ye kadar çıkabilmekte, değerlendirilecek önerilerin uzunlukları 10 sayfadan 100 sayfaya kadar değişebilmektedir. Proje başına 5 kadar hakem atanmaktadır.

> Proje değerlendirmeleri, uzaktan değerlendirme ve ardından Brüksel’de paneller ile değerlendirme şeklinde gerçekleştirilmektedir.

> Hakemler değerlendirmede geçen her gün için Avrupa Komisyonundan 450 € ücret ve seyahat desteği almaktadırlar.

 

> Hakemlikte Dikkat Edilen Hususlar ve Hakemlik Neden Önemli?

> Çerçeve Programları kapsamındaki olanaklardan nasıl yararlanılacağı ve proje yönetiminde karşılaşılabilecek problemlerle nasıl başa çıkılacağı konularında deneyim edinmenin en iyi yollarından birisi, süreçte değerlendirici olarak yer almaktır. Edindiğiniz deneyim sizleri çok daha başarılı projeler yazmaya yönlendirecektir.

> Hakemlik kaydının çağrı dönemlerinde yeni konu başlıklarına göre güncellenmesinde fayda vardır!

> Hakemlik kaydınızı TÜBİTAK Ulusal Koordinasyon Ofisi’ndeki irtibat noktasına bildirmeniz önemlidir!

 

Proje Önerileri, aksi çalışma programında belirtilmedikçe üç kriter esas alınarak değerlendirilmektedir. Söz konusu kriterler aşağıdaki konuları içermektedir;