Temiz Enerji ve Temiz Teknoloji Vizyon Çalıştayı

27 Eylül 2021, Pazartesi 109

BEST For Energy (Enerjide Etkin ve Sürdürülebilir Dönüşümün Desteklenmesi - Boosting Effective and Sustainable Transformation for Energy) Projesi Yetkinlik Analizi Çalışmaları kapsamında temiz enerji alanındaki ar-ge ve inovasyon fikirlerine ulaşarak, yenilikçi projeleri hayata geçirmek amacıyla İzmir ve bölgesindeki yenilik ekosistemi aktörlerini bir araya getirmeyi hedeflemektedir. 

BEST For Energy (Enerjide Etkin ve Sürdürülebilir Dönüşümün Desteklenmesi - Boosting Effective and Sustainable Transformation for Energy) Projesi Yetkinlik Analizi Çalışmaları kapsamında temiz enerji alanındaki ar-ge ve inovasyon fikirlerine ulaşarak, yenilikçi projeleri hayata geçirmek amacıyla İzmir ve bölgesindeki yenilik ekosistemi aktörlerini bir araya getirmeyi hedeflemektedir.  

Bu kapsamda düzenlenmesi planlanan “Envisioning Workshop – Vizyon Çalıştayı” ile geniş ve disiplinler arası bir yelpazede tüm temiz enerji sektörünü kapsayan yetkinlikler için ortaklıkların teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. Etkinlik çerçevesinde, enerji üretimi ve depolaması, temiz enerji yönetimi ve operasyonuna yönelik teknoloji ve servislerin geliştirilmesi, temiz enerji uygulamaları yazılım çözümleri, karbonsuzlaştırma teknolojileri gibi başlıklarda proje fikirleri tartışılacak ve potansiyel ortaklıklar için ağ oluşturma ve uluslararası fon kaynakları konuları detaylandırılacaktır. 

Kimler katılabilir:

• her türlü işletmeler (start-uplar, KOBİ'ler ve büyük işletmeler)

• üniversiteler ve araştırma kuruluşları

• belediyeler, dernek ve federasyonlar, kamu kurum ve kuruluşları, 

• sivil toplum örgütleri, küme ve merkezler ve diğer tüm AR-GE, girişimcilik ekosistemi paydaşları 

Etkinlik sonucunda katılımcıların;

• ulusal-uluslararası Ar-Ge finansmanına erişim konusunda bilgilenme,

• kilit sektör oyuncularını içeren bir ulusal-uluslararası şirketler ağına dahil olma,

• projelerin gelişmesi ve ilgili fon kaynaklarına ulaşımı konusunda rehberlik

Etkinlik kapsamında ilgili yenilenebilir enerji başlıkları altında proje fikirlerinin tartışılacağı bir çalışma oturumu da düzenlenecektir. Bu oturum ile ilgili alanlarda proje fikirlerinin tartışılması ve proje ortaklarının yenilikçi fikirlerini/teknolojilerini/ürünlerini/hizmetlerini daha da iyileştirmelerine ve geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlanmaktadır.  Etkinlik, 11 Ekim 2021 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. 

Kayıt için tıklayınız