TÜBİTAK 2218 Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı Çağrısı Açıldı

20 Eylül 2020, Pazar 277

Değerli Araştırmacılarımız,

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından yürütülen 2218 Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Burs Programının 2020 yılı çağrısı başvuruları açıldı.

Çağrı kapsamında; doktora veya tıp, diş hekimliği, eczacılık ya da veteriner hekimlikte uzmanlık derecesi olan veya sanatta yeterlik derecesine sahip ya da ilgili dereceye sahip olacak olan araştırmacılara; yurt içinde eğitim veren devlet veya vakıf yükseköğretim kurumlarında, 6550 sayılı kanun kapsamında yeterlik almış araştırma altyapılarında, kamu araştırma enstitülerinde, Ar-Ge/tasarım merkezine sahip özel sektör kuruluşlarında veya teknoparklar bünyesinde Türkiye’de yerleşik sermaye şirketlerinde doktora sonrası çalışmalarını sürdürebilmeleri için destek verilecektir.

Başvurular https://e-bideb.tubitak.gov.tr/ adresinden 15 Eylül 2020 – 15 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılabilecektir. Program hakkında detaylı bilgilere program web sayfasından ulaşabilirsiniz.

TÜBİTAK-Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı