TÜBİTAK Destek Programları

14 Nisan 2019, Pazar 109

Akademik

Ulusal Destek Programları

1000 - Üniversitelerin Araştırma ve Geliştirme Potansiyelinin Artırılmasına Yönelik Destek Programı

1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Pr.

1002 - Hızlı Destek Programı

1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

1004 - Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı

1005 - Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı

1007 - Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini D.P.

3001 - Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

3501 - Kariyer Geliştirme Programı

 

Uluslararası Destek Programları

ERA-NET

COST (Bilimsel ve Teknik İşbirliği Alanında Avrupa İşbirliği)

İkili Proje Destekleri

 

Sanayi

Ulusal Destek Programları

1512 - Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı (BiGG)

1501 - TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

1503 - Proje Pazarları Destekleme Programı

1507 - TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

1511 - TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik P. D. P.

1515 - Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı

1505 - Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı

1601 - Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik D.P.

1514 - Girişim Sermayesi Destekleme Programı (GİSDEP)

1602 - TÜBİTAK Patent Destek Programı

1513 - Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı

 

Uluslararası Ortaklı Destek Programları

Ufuk2020

1509 - TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

 

Kamu

Ulusal Destek Programları

1007 - Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini D.P.

1301 - Bilimsel ve Tekn. İşblğ. Ağları ve Platf. Kurma Girişimi Proj. (İŞBAP)

Uluslararası Destek Programları

AB Ufuk2020 Programı

 

Girişimcilik

Ulusal Destek Programları

1512 - Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı (BİGG)

2238 - Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışmaları Programı

2239 - Girişimcilik ve Yenilikçilik Eğit. ve Araş. Faaliyetlerini Dest. Prog.

1514 - Girişim Sermayesi Destekleme Programı (GİSDEP)

1601 - Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik D.P.

 

Bilimsel Etkinlik

Etkinlik Düzenleme Destekleri

2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği

2223-C - Çok Katılımlı Uluslararası Etkinlik Düzenleme Desteği

2223-D - İşbirliği ve Öncelikli Alanlarla İlgili Etkinlik Düzenleme Desteği

2237-B Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı

2223-B - Yurt İçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği

Etkinliklere Katılma Destekleri

2224-A - Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programı

2224-B - Yurt İçi Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programı

2231 - TÜBİTAK - Lindau Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği P.

Konsorsiyum Oluşturma Amaçlı Seyahat Desteği

 

Bilim ve Toplum

Ulusal Destek Programları

4007 - Bilim Şenlikleri Destekleme Programı

4003 - Bilim Merkezi Kurulması Destek Programı

4004 - Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları

4006 - TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı

5000 - Dijital İçerikli Açık Ders Kaynakları Destekleme Programı

4005 - Yenilikçi Eğitim Uygulamaları

 

Uluslararası Destek Programları

Ufuk2020 Programı