Ufuk2020 Araştırma ve Yenilikçilik Değişim Programı 2019 Yılı Çağrısı yayınlanmıştır.

12 Aralık 2019, Perşembe 262

Ufuk2020 Marie S. Curie Alanı Araştırma-Yenilikçilik Değişim Programı (RISE)  Avrupa içinden ve/veya dışından üniversite ve sanayi kuruluşlarının bir araya gelerek yürütecekleri araştırma programları kapsamında yapacakları personel değişimini desteklemektedir. Detaylı bilgi için tıklayınız.